Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2019-2022 Đóng gói 02.08.2021

 

Microsoft Visual C++ định hình lại các thành phần thời gian chạy thư viện Visual C++ cần thiết để cài đặt các ứng dụng được phát triển bằng cách sử dụng Visual C++ trên máy tính không có môi trường Visual C++ được cài đặt chuyên biệt. Nói tóm lại, điều này được cài đặt với trình điều khiển ngay sau Windows.
Microsoft Visual C++ là ứng dụng tạo ra môi trường IDE tích hợp trên Windows giúp các nhà phát triển phần mềm bên thứ 3 có thể chạy ứng dụng của họ trên những nền tảng chưa hỗ trợ trên Windows. Microsoft visual C++ redistributable được viết bằng ngôn ngữ C, C++ cho phép truy cập vào các thư viện ứng dụng được chia sẻ, kế thừa chúng thay vì tạo lại từ đầu.

Hệ điều hành Windows được hỗ trợ: XP SP3 7 SP1 (32 bit) 7 SP1 (64 bit) 8,1 (32 bit) 8,1 (64 bit) 10 (32 bit) 10 (64 bit).


Đăng bình luận

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết có ích!