StartIsBack ++ 2.9.16 - Tùy chỉnh nút Start window

 


Một sự thay thế thuận tiện cho Start Menu bất tiện cho Windows 8.1 và Windows 10. Chương trình nhỏ gọn và cài đặt nhanh chóng, có nhiều cài đặt khác nhau, nhờ đó bạn sẽ không cảm thấy sự khác biệt đáng kể sau khi chuyển từ Windows 7. Tất nhiên, có một sự thay thế miễn phí khi đối mặt với Menu Start cổ điển, nhưng theo tôi thì StartIsBack gần với bản gốc hơn.
  

1. Trình cài đặt chung cho Windows 8.1 và Windows 10:
8.1 - 1.7.6
10 ≤ 1607 - 2.9.1
10> 1607 - 2.9.13

2. Cài đặt im lặng với tự động chọn phiên bản chính xác

Hệ điều hành Windows được hỗ trợ:
8.1 (32-bit) 8.1 (64-bit) 10 (32-bit) 10 (64-bit)

Thông tin cập nhật:
StartIsBack++ for Windows 10 version history
    Version ++2.9.16 17 September 2021
  • Fixed update toast not displaying
    Version ++2.9.15 27 June 2021
  • Improved support for old and future Windows 10 versions
    Version ++2.9.14 12 June 2021
  • Fix for rare crash when using Windows 7 style
 
Piên bản trước đó

1 Nhận xét

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết có ích!