Hướng dẫn tải Windows 11 ISO File cài đặt sạch chính chủ Microsoft

Hiện nay trên Internet xuất hiện rất nhiều phiên bản Windows 11 được share tràn lan, tuy nhiên trong số đó có nhiều kẻ xấu đã lợi dụng chia sẻ nhiều phiên bản Windows 11 ẩn chứa rất nhiều mã độc gây hại cho máy tính và đánh cắp thông tin cá nhân của bạn. Bài viết này mình sưu tầm và chia sẻ lại cho các bạn tham khảo cách tải và cài đặt một phiên bản Windows 11 sạch.

 Nhiều người đang chuyển PC của họ sang Windows 11 bằng cách nâng cấp bản cài đặt hiện có của Windows 10. Tuy nhiên, để làm được điều đó, bạn phải có một bản sao Windows 10 đã được kích hoạt với khóa sản phẩm của chính nó trên máy tính ngay từ đầu. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chỉ muốn tung Windows 11 lên một PC cũ hoặc PC thử nghiệm mà không cần phải cài đặt bản sao đã kích hoạt của hệ điều hành trước đó?Sử dụng các công cụ từ trang web có tên là UUP dump, bạn có thể tải xuống tệp ISO Windows 11 của phiên bản mới nhất và sử dụng tệp đó để tạo ổ USB Flash cài đặt có thể khởi động hoặc cài đặt hệ điều hành trực tiếp trong máy ảo. Bạn thậm chí có thể bỏ qua khóa sản phẩm để có thể chạy hệ điều hành mới hoàn toàn miễn phí (ít nhất là hiện tại).


Lưu ý rằng phương pháp này cũng có thể cho phép bạn cài đặt Windows 11 trên PC không đáp ứng yêu cầu tối thiểu của hệ điều hành mới (4GB RAM, TPM, Khởi động an toàn). Trong thử nghiệm, chúng tôi đã sử dụng ISO Windows 11 trên hai máy ảo khác nhau, cả hai đều chỉ có 2GB RAM, không có TPM và không có Khởi động an toàn. Chúng tôi không nhận được bất kỳ cảnh báo nào và quá trình cài đặt hoạt động mà không có vấn đề gì. Chúng tôi không có PC vật lý không đáp ứng yêu cầu để kiểm tra.

Bản thân Microsoft không cung cấp các tệp ISO Windows 11, thay vào đó mong muốn bạn chạy bản nâng cấp tại chỗ của Windows 10. Do đó, bạn cần sử dụng trang web có tên uupdump.net, cung cấp cho bạn một tập lệnh mà bạn có thể sử dụng để tải xuống các tệp cần thiết từ Microsoft và biến chúng thành ISO Windows 11.

1. Đầu tiên truy cập vào uupdump.net.

2. Click the x64 button next "Latest Dev Channel build." Phiên bản arm64 dành cho máy tính không phải x86 và có thể được sử dụng để cài Windows 11 on a Raspberry Pi


3. Select the latest build (bản dựng mới nhất0. Trong các thử nghiệm của chúng tôi, chỉ có một sự lựa chọn trên màn hình này.


4. Nhấn Next.5. Chọn Windows edition bạn cần và nhấn Next. Chúng tôi chọn Windows Home for our Windows 11 ISO. 


Bài viết có hình ảnh minh hoạ rất chi tiết, mình không google dịch nữa kẻo lại khó hiểu thêm mong các bạn thông cảm!

6. Select "Download and convert to ISO" and check "Include updates" and then click "Create download package." A small zip file will download to your PC. This is not the Windows 11 ISO, but it will be used to download it.

Select download options


7. Unzip the file and place its contents in a dedicated folder.

8. Double-click uup_download_windows.cmd in the folder with the downloaded files. 

Advertisement

Double click the uup_download_windows.cmd file


9. Click "Run Anyway," if Windows 10 warns you that this is an unrecognized app.

Click Run anyway


A command prompt window will open, running a batch file that downloads all the necessary files from Microsoft and creates the Windows 11 ISO file for you. This process will take several minutes or perhaps longer, depending on your Internet connection.

UUP Download

10. Press 0 to exit when the script finishes downloading the Windows 11 ISO. 

Advertisement

Press 0 to exit


A Windows 11 ISO file will appear in the folder where you placed uup_download_windows.cmd.

Making a Bootable Windows 11 Install Disk

Unless you're just installing Windows 11 onto a virtual machine, in which case you can skip to step 19, you will need to create a bootable Windows 11 install disk from the data in your Windows 11 ISO file. For that, you'll need an empty USB Flash drive that's at least 8GB.  

One thing that makes this process tricky is that, if you use a popular Flash drive "burning" program such as Rufus, it will create an NTFS-formatted boot drive, because the main installation file is more than 4GB and therefore cannot live on a FAT32 partition. The problem with an NTFS drive is that you'd have to disable Secure Boot (in your BIOS) in order to boot from it and Windows 11 requires Secure Boot so the installer may tell you that you're not meeting the requirements.

To solve this problem and create a USB Flash drive that can both hold your files and boot on a Secure Boot-enabled PC, follow these steps.

11. Connect your USB Flash drive. Please note that you will be erasing all the data on it.

12. Open the Disk Management app. You can find it by searching for "partitions" and clicking the top result.

open disk management


13. Delete all partitions on your USB drive by right clicking on each and selecting "Delete Volume.

Advertisement

Delete all partitions on the USB drive


14. Create a new, 1GB partition and format it as FAT32. You initiate this process by right clicking on the unallocated space and selecting New Simple Volume. You can name it anything you want. This will be the partition that contains the files you need for booting.

Create a 1GB FAT32 partition


15. Create a second partition and format it as NTFS. It should take all the remaining disk space.

Advertisement

Create an NTFS Partition


16. Mount the ISO file by right clicking it and selecting Mount. This will allow you to browse the Windows 11 ISO as if it were a physical disk and copy files from it.

Mount the ISO


17. Copy all the files and folders, except the "sources" folder, from the Windows 11 ISO to the FAT32 partition on the USB drive.

Copy all the files and folders but the sources folder


18. Create an empty folder called "sources" on the USB drive's FAT32 partition and copy only the boot.wim file into it from the original "sources" folder on the Windows 11 ISO.

Advertisement

copy boot.wim


19. Copy all the files and folders from the Windows 11 ISO, including those you copied before, onto the NTFS partition of the USB drive. 

copy all files onto the NTFS partition


You should now have a USB Flash drive that can boot on a computer that has Secure Boot enabled.

Installing Windows 11 on the Target PC

20. Boot your target PC off of the USB installation drive. You may need to hit a key or re-arrange the boot order to boot from USB.

21. Select your language (if it's not already selected) and click Next.

Click Next


22. Enter a valid product key or click "I don't have a product key." Then click Next.

Advertisement

Enter your product key or click I don't have a product key


23. Accept the license agreement and click Next.

accept the license agreement


24. Select Custom Install.

select custom install


25. Choose the installation drive and click Next.

Advertisement

choose the installation drive and click Next


The installer will copy some files and may reboot at this point.

26. Select your country or region (if it's not selected) and click Yes. Also, select your keyboard layout when prompted.

Choose location


27. Name your PC and click Next.

Name your PC


28. Sign in with your Microsoft account.

Advertisement

Sign in with your Microsoft acount


29. Create a PIN for quick logins.

Create a PIN


30. Click "Set up as new device" (or you can restore a previous config).

set up as new device


31. Enable or disable privacy settings and click Next.

Advertisement

Privacy settings


32. Select your interests to help customize Windows 11's recommendations or, better yet, click Skip.

Select your interests


33. Set up OneDrive or select Only store files on this device.

Set Up OneDrive


Windows will now take a few minutes to complete the install process.

Advertisement

Windows 11 completing the install process.


When it's done, you should see the Windows 11 desktop. Now you can play around with Windows 11 or tweak some settings. For example, you can make Windows 11 look like Windows 10, move the Windows 11 taskbar to the top or get back the old Windows 10 File Explorer in Windows 11.

Copyright: Tom's Hardware

Đăng bình luận

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết có ích!