Hướng dẫn bật chế độ Dark Mode Windows 11

 

Dark Mode in Windows 11

Nếu bạn thấy văn bản sáng trên nền tối dễ nhìn hơn - giống như nhiều người trong chúng ta - bạn sẽ muốn sử dụng chế độ tối của hệ điều hành của mình. May mắn thay, thật dễ dàng để bật chế độ tối trong Windows 11, điều này sẽ ảnh hưởng đến giao diện của cả ứng dụng của bạn và thanh tác vụ hệ thống.

Một số PC dựng sẵn sắp tới thậm chí có thể được bật chế độ phối màu này theo mặc định. Nhưng bạn không thể tin tưởng vào điều đó, vì vậy hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để bật chế độ tối của Windows 11.

How to Enable Dark Mode in Windows 11

1. Right click on the desktop and select Personalize.

Select Personalize


2. Select Colors. A submenu appears.

Click Colors


3. Select Dark from the Choose your mode menu.

Select Dark


Bạn có thể chọn Chế độ tùy chỉnh, cho phép bạn chuyển chế độ Windows (thanh tác vụ) và chế độ ứng dụng mặc định (ứng dụng) thành Tối hoặc Sáng riêng biệt. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự thích chế độ tối, không có lý do gì để làm điều đó.

Custom Mode


Giờ đây, tất cả các ứng dụng và thanh tác vụ của bạn sẽ có văn bản sáng trên nền tối. Nhưng nội dung được cho là có văn bản tối trên nền sáng như trang web, email hoặc tài liệu Word sẽ vẫn trông như vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn mọi thứ ở chế độ tối?

Cách sử dụng chủ đề có độ tương phản cao cho chế độ tối

Nếu bạn muốn ghi đè cài đặt màu cho mọi ứng dụng để bạn có văn bản sáng trên nền tối ngay cả trong tài liệu, bạn cần sử dụng chủ đề tương phản trong Windows 11. Để thay đổi thành chủ đề tương phản:

1. Right click on the desktop and select Personalize.

Select personalize


2. Select Colors 

Advertisement

Select Colors


3. Select Contrast Themes.

Select Contrast Themes


4. Select Aquatic from the Contrast Themes menu. You can also try Dusk or Night sky, but we like Aquatic best.

Select Aquatic


5. Click Apply

Advertisement

Click Apply


Windows 11 sẽ nhanh chóng làm mới và bây giờ tất cả nội dung của bạn sẽ ở chế độ tối. 

High Contrast


Để đảo ngược những thay đổi này, chỉ cần quay lại và thay đổi Chủ đề Tương phản thành không có và chuyển về Ánh sáng trong menu Chọn chế độ của bạn.

Copyright: Tom's Hardware

Đăng bình luận

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết có ích!